Gratis
proefles

Klik hier

Bel ons

Sport is voor iedereen!

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen/jongeren tussen de 4 en 18 jaar waarvoor thuis onvoldoende geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging of aan culturele/creatieve cursussen mee te doen. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor minimaal een jaar de contributie of het lesgeld en in bepaalde gevallen de attributen/kleding. Een aanvraag wordt gedaan door een intermediair; iemand die op professionele basis betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind/gezin. Te denken valt aan een buurtsportcoach, docent/mentor/IB'er op school, een sociaal wijkteam, gezondheidsorganisatie, humanitaire hulp, St. Leergeld of de schuldhulpverlening.

Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen

agenda

Lesaanbod