Gratis
proefles

Klik hier

Bel ons

Variatie in abonnementen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze tariefstructuur is helder. Wij werken met maand- en halfjaarabonnementen. Een FIT abonnement geeft recht op onbeperkte toegang tot fitness, groepslessen, spinning en is inclusief uw Persoonlijk FITplan: maatwerk voor al onze sporters )*. U kunt zo vaak komen als u wilt.

********************************************************
TARIEVEN PER 1 MEI 2024

Inschrijfgeld

€ 15,00 per persoon
FAMILY FIT maximaal € 45,00

Lidmaatschap per maand 

FIT abonnement
Junior Fit 10 t/m 13 jaar € 15,75 p/mnd (€ 14,25 bij halfjaarabonnement)
14 t/m 17 jaar € 22,00 p/mnd (€ 20,00 bij halfjaarabonnement)
vanaf 18 jaar € 31,50 p/mnd (€ 29,00 bij halfjaarabonnement)
Jonger dan 14 jaar geen toegang tot fitnesszaal;
Voor 14 en 15 jarigen is een intake verplicht, in bijzijn van een ouder/verzorger
FAMILY FIT
€ 89,00 p/mnd (€ 84,00 bij halfjaarabonnement)
FLEXKAART
€ 48,00 / 9 trainingen
PLUS abonnement
 
Budocentrum Chikara € 15,00 p/mnd
  Bokslessen vallen onder lidmaatschap Sportcentrum Nico Jager, PLUS abonnement niet nodig
  Dansschool The Legacy € 15,00 p/mnd
  Judovereniging Tan-Ren-Jutsu € 15,00 p/mnd
Kwartaal abonnement € 14,00 p/mnd
  Aquilo
  WVV

1
Een lidmaatschap kan schriftelijk, via e-mail of middels een STOP-formulier worden beëindigd. Het STOP-formulier is verkrijgbaar bij de balie. Geen van onze abonnementen eindigt automatisch. Bij opzeggingen geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand (één kwartaal igv kwartaalabonnement) volgend op de maand waarin wordt opgezegd (uitzondering -> zie bij 3); 
2
Een halfjaarabonnement gaat in per eerste van de maand volgend op de maand van inschrijving;
3
Een halfjaarabonnement is het eerste halfjaar niet opzegbaar. Na afloop van deze eerste periode geldt de regeling zoals bij 1 is opgenomen. Het tarief van het halfjaarabonnement blijft gelden, ook na afloop van het eerste halfjaar;
4
Bij het bereiken van een opvolgende leeftijdscategorie wordt het abonnement automatisch opgeschaald naar het bijbehorende tarief.

 

7949-Algemene voorwaarden 01012018
3555-Bijzondere bepalingen SCNJ behorende bij Alg Leveringsvoorwaarden van Fit!vak d d 01-01-2018 update april 2023
4708-Voorwaarden gebruik sleutelfitness
8291-Privacy Policy SCNJ april 2023

Shop

agenda

Lesaanbod