Gratis
proefles

Klik hier

Bel ons

Lidmaatschap ACTIE

LEDENACTIE
Iedereen die zich inschrijft bij Sportcentrum Nico Jager tijdens de actieperiode hoeft geen contributie te betalen tot de 1e van de maand na inschrijfdatum en ontvangt een handdoek met logo.U neemt een nieuwe sporter mee? Voor u ligt er een zo'n mooie handdoek klaar. Actievoorwaarden vindt u onderaan deze pagina.

Graag inschrijven bij onze balie,  u bent van harte welkom!
ONZE BALIE IS GEOPEND IEDERE WERKDAG VAN 9.,00-12.30 UUR EN VAN 17.00-21.30 UUR,
WEEKENDEN VAN 10.00-12.30 UUR

OPENINGSUREN (DEEL SLEUTELFITNESS)
DAGELIJKS 06.00-22.00 UUR
 

Onze tariefstructuur is helder. Wij werken met maand- en halfjaarabonnementen. Een FIT abonnement geeft recht op onbeperkte toegang tot fitness, groepslessen, spinning en is inclusief uw Persoonlijk FITplan: maatwerk voor al onze sporters )*. U kunt zo vaak komen als u wilt.
********************************************************

Inschrijfgeld

€ 15,00 per persoon
FAMILY FIT maximaal € 45,00

Lidmaatschap per maand 

FIT abonnement
12 t/m 17 jaar € 20,00 p/mnd (€ 18,00 bij halfjaarabonnement)
vanaf 18 jaar € 29,00 p/mnd (€ 26,50 bij halfjaarabonnement)
FAMILY FIT
€ 80,00 p/mnd (€ 75,00 bij halfjaarabonnement)
FLEXKAART
€ 45,00 / 9 trainingen
PLUS abonnement Budocentrum Chikara
€ 13,50 p/mnd
n.b. Bokslessen maken gratis onderdeel uit van lidmaatschap Sportcentrum Nico Jager, hiervoor is een PLUS abonnement niet vereist
PLUS abonnement Dansschool The Legacy
€ 13,50 p/mnd

 

1
Een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd, wij accepteren geen opzeggingen via e-mail. Opzeggen kan middels een brief of door bij de balie een STOP-formulier in te vullen. Geen van onze abonnementen eindigt automatisch. Bij opzeggingen geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand, volgend op de maand waarin wordt opgezegd (uitzondering -> zie bij 3); 
2
Een halfjaarabonnement gaat in per eerste van de maand volgend op de maand van inschrijving;
3
Een halfjaarabonnement is het eerste halfjaar niet opzegbaar. Na afloop van deze eerste periode geldt de regeling zoals bij 1 is opgenomen. Het tarief van het halfjaarabonnement blijft gelden, ook na afloop van het eerste halfjaar;
4
Bij het bereiken van een opvolgende leeftijdscategorie wordt het abonnement automatisch opgeschaald naar het bijbehorende tarief.

)*
Voor 12-13 jarigen is een intake verplicht, in bijzijn van een ouder/verzorger.

 

7949-Algemene voorwaarden 01012018
8349-Privacy Policy SCNJ
3518-Voorwaarden gebruik sleutelfitness
7854-Bijzondere bepalingen SCNJ behorende bij Alg Leveringsvoorwaarden van Fit!vak d d 01-01-2018
8399-Voorwaarden LEDENACTIE HEROPENING MEI 2021

Shop

agenda

Lesaanbod