Gratis
proefles

Klik hier

Bel ons

Lidmaatschap ACTIE

 

LEDENACTIE
Nieuwe leden die tijdens de lockdown inschrijven betalen tot 1 mei geen contributie en krijgen een mooie handdoek met logo cadeau. U neemt een nieuwe sporter mee? Voor u ligt er een zo'n mooie handdoek klaar
! Kijk rond in uw vriendenkring wie deze sportieve stap wil zetten!

Onze tariefstructuur is helder. Wij werken met maand- en halfjaarabonnementen. Een FIT abonnement geeft recht op onbeperkte toegang tot fitness, groepslessen, spinning en is inclusief uw Persoonlijk FITplan: maatwerk voor al onze sporters )*. U kunt zo vaak komen als u wilt.
********************************************************

Graag inschrijven bij onze balie,  u bent van harte welkom!
Gedurende de lockdown is de balie geopend van 13.00-16.00 uur.

 

********************************************************
Inschrijfgeld

€ 15,00 
Lidmaatschap per maand
 

FIT abonnement
12 t/m 17 jaar € 20,00 p/mnd (€ 18,00 bij halfjaarabonnement)
vanaf 18 jaar € 29,00 p/mnd (€ 26,50 bij halfjaarabonnement)
FAMILY FIT
€ 80,00 p/mnd (€ 75,00 bij halfjaarabonnement)
PLUS abonnement Budocentrum Chikara
€ 13,50 p/mnd
n.b. Bokslessen maken gratis onderdeel uit van lidmaatschap Sportcentrum Nico Jager, hiervoor is een PLUS abonnement niet vereist
PLUS abonnement Dansschool The Legacy
€ 13,50 p/mnd

Extra voordeel met het EXCLUSIVE abonnement
€ 13,00 per persoon per maand, ook voor niet-leden
per bezoek recht op twee warme dranken en onbeperkt Best Body Vital Sportdrink

1
Een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd, wij accepteren geen opzeggingen via e-mail. Opzeggen kan middels een brief of door bij de balie een STOP-formulier in te vullen. Geen van onze abonnementen eindigt automatisch. Bij opzeggingen geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand, volgend op de maand waarin wordt opgezegd (uitzondering -> zie bij 3); 
2
Een halfjaarabonnement gaat in per eerste van de maand volgend op de maand van inschrijving;
3
Een halfjaarabonnement is het eerste halfjaar niet opzegbaar. Na afloop van deze eerste periode geldt de regeling zoals bij 1 is opgenomen. Het tarief van het halfjaarabonnement blijft gelden, ook na afloop van het eerste halfjaar;
4
Bij het bereiken van een opvolgende leeftijdscategorie wordt het abonnement automatisch opgeschaald naar het bijbehorende tarief.

)*
Voor 12-13 jarigen is een intake verplicht, in bijzijn van een ouder/verzorger.

 

7949-Algemene voorwaarden 01012018
8349-Privacy Policy SCNJ
3518-Voorwaarden gebruik sleutelfitness
7854-Bijzondere bepalingen SCNJ behorende bij Alg Leveringsvoorwaarden van Fit!vak d d 01-01-2018

Shop

agenda

Lesaanbod